GIẢM NGAY 5% CHO ĐƠN HÀNG BẤT KỲ TỪ 200K – 500K  &  GIẢM 10% CHO ĐƠN TỪ 500K TRỞ LÊN + FREESHIP

ngày
:
:

Điều khoản & điều kiện

A. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG VÀ TRUY CẬP

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập trang web bumofoods.com hoặc bất kỳ sản phẩm, phần mềm, tệp dữ liệu và dịch vụ nào có sẵn cho bạn trên, từ hoặc thông qua các trang web hoặc ứng dụng liên quan đến, tên miền hoặc bất kỳ tên miền phụ nào của bumofoods.com, bao gồm nhưng không giới hạn ở bumofoods.com hoặc tên miền phụ của nó (sau đây được gọi là toàn bộ hoặc một phần là “trang web”), bạn đã khai báo đồng ý và đồng ý với:

 1. Điều khoản và điều kiện chung về sử dụng và truy cập;
 2. Điều khoản và điều kiện sử dụng và truy cập của Bumo Foods;
 3. Các điều khoản khác có thể được chúng tôi ban hành bất cứ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ chính sách bảo mật và quyền riêng tư nào liên quan đến việc sử dụng và truy cập trang web có thể được quy định riêng (quy định bổ sung khác).

Tất cả các điều khoản và điều kiện được đề cập từ điểm (1) đến (3) ở trên tạo thành một tổng thể và tạo thành một phần không thể tách rời của nhau (sau đây gọi là “Điều khoản và điều kiện”).

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.

Chúng tôi có thể thay đổi và sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào. Bạn đồng ý tiếp tục đọc các điều khoản định kỳ để tìm hiểu về các thay đổi đối với điều khoản và điều kiện. Bạn thừa nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi hoặc sửa đổi đó. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi và sửa đổi này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

CÁC ĐỊNH NGHĨA

“Tài khoản” là danh tính ảo của người dùng trên trang web bao gồm tên người dùng, địa chỉ email và mật khẩu.

“Dữ liệu cá nhân” là dữ liệu được gắn với người dùng cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn ở họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số thẻ tín dụng và thông tin tài khoản ngân hàng, lịch sử vận ​​chuyển, hàng hóa đã giao, mô tả các mặt hàng được yêu cầu hoặc mua và nhật ký thông tin có sẵn trên máy chủ của chúng tôi, địa chỉ giao thức internet, thông tin hoạt động của thiết bị, loại trình duyệt, ngày và giờ yêu cầu, URL đánh dấu, hệ điều hành, cũng như thống kê các trang đã xem và thông tin khác hữu ích hoặc cần thiết.

“Ngày làm việc” có nghĩa là bất kỳ ngày nào (không phải thứ 7 hoặc Chủ nhật) mà các ngân hàng hoạt động tại Việt Nam.

“Nội dung” bao gồm mọi tệp dữ liệu, văn bản viết, phần mềm máy tính, tập lệnh, đồ họa, ảnh, âm thanh, âm nhạc, video, kết hợp nghe nhìn, các tính năng tương tác và các tài liệu khác mà bạn có thể xem, truy cập hoặc đóng góp vào, hoặc trên dịch vụ. Các dịch vụ bao gồm tất cả các khía cạnh của Bumo Foods, bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các sản phẩm, phần mềm, tính năng và dịch vụ được cung cấp thông qua trang web bumofoods.com, hoặc bất kỳ tên miền phụ nào của nó, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn, ở nền tảng thương mại điện tử, trình tải lên video, trình phát video và các ứng dụng khác.

“Người dùng” là mọi người tự đăng ký trên trang web để trở thành thành viên của Bumo Foods, bao gồm nhưng không giới hạn người mua và người đánh giá trên trang web.

TRANG WEB

1. Các điều khoản và điều kiện áp dụng cho mỗi người dùng, bao gồm:

 • Người mua thực hiện mua hàng qua trang web;
 • Người bán thực hiện bán hàng thông qua trang web;
 • Người đóng góp cho nội dung trên trang web.

Với tư cách là Người dùng, bạn được phép đăng, tải lên hoặc xuất bản nội dung trên hoặc thông qua trang web và bạn hiểu rằng chúng tôi không đảm bảo bất kỳ tính bảo mật nào đối với nội dung mà bạn gửi, tải lên hoặc xuất bản. Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không có quyền kiểm soát và chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung nào, hoặc các hoạt động hoặc thực tiễn của các trang web của bên thứ ba đó. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không và không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đã giải thoát rõ ràng cho chúng tôi khỏi mọi nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng và dữ liệu do các trang web của bên thứ ba thu được.

2. Không ảnh hưởng đến các quy định khác có trong điều khoản và điều kiện, khi sử dụng và truy cập trang web, bạn đồng ý với những điều khoản sau:

a. Bạn đồng ý không đăng trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào về bất kỳ phần nào của trang web hoặc nội dung có trong đó mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi trừ khi chúng tôi cung cấp phương tiện để phân phối thêm thông qua chức năng được cung cấp trên trang web;

b. Bạn đồng ý không thay đổi hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào của trang web nhưng cho phép chúng tôi thay đổi, chỉnh sửa nội dung để đăng trên trang web;

c. Bạn đồng ý không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn tên tài khoản trên trang web;

d. Khi sử dụng trang web, bạn tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của Việt Nam;

e. Chúng tôi có quyền dừng bất kỳ chức năng hay nội dung nào đó của trang web bất kỳ lúc nào;

f. Bạn đồng ý không cản trở, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật trang web hoặc các tính năng có sẵn hoặc được cung cấp để ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào hoặc có sẵn hoặc được cung cấp để áp đặt các giới hạn đối với việc sử dụng trang web hoặc nội dung liên quan;

g. Bạn hiểu rằng khi bạn sử dụng và truy cập trang web, bạn sẽ nhận được hoặc được hiển thị nội dung đến từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, khả năng sử dụng, bảo mật hoặc các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ của (hoặc) liên quan đến nội dung đó.

TÀI KHOẢN TRÊN TRANG WEB

1. Để có thể sử dụng và truy cập các dịch vụ do trang web cung cấp, bạn phải tạo một tài khoản trên trang web. Khi tạo tài khoản, bạn được yêu cầu cung cấp thông tin về bản thân (chẳng hạn như dữ liệu cá nhân hoặc chi tiết thông tin liên hệ). Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông tin đăng ký nào mà bạn cung cấp thông qua trang web là chính xác. Bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm (và chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào) về tất cả các hoạt động xảy ra trên tài khoản của bạn và khi bạn sử dụng tài khoản của mình;

2. Bằng cách cung cấp dữ liệu, đăng ký và tạo tài khoản trên trang web, bạn đảm bảo rằng bạn từ 18 (mười tám) tuổi trở lên. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, thì bạn sẽ được coi là đã nhận được sự đồng ý từ cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn để cung cấp dữ liệu, đăng ký, tạo tài khoản trên trang web, nhận và sử dụng dịch vụ. Do đó, cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn được coi là đã đồng ý chịu trách nhiệm về tài khoản của bạn, tất cả các hoạt động của bạn trên trang web, nội dung cũng như việc sử dụng và chấp nhận dịch vụ của bạn;

3. Bạn đồng ý và hiểu rằng bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu gắn với mỗi tài khoản mà bạn sử dụng để sử dụng và truy cập trang web. Nếu bạn biết rằng mật khẩu hoặc tài khoản của mình đang được sử dụng bất hợp pháp hoặc bạn nhận thấy có ai đó cố gắng đánh cắp tài khoản của mình, bạn có thể thông báo ngay cho chúng tôi qua địa chỉ email cskh@bumofoods.com.

CHÍNH SÁCH CHẤM DỨT, ĐÓNG TÀI KHOẢN VÀ XÓA NỘI DUNG

Chúng tôi có quyền chấm dứt quyền truy cập và tài khoản trên trang web nếu theo chúng tôi, người dùng luôn có hành vi vi phạm.

Chúng tôi có quyền quyết định xem nội dung có vi phạm điều khoản và điều kiện vì nhiều lý do khác ngoài vi phạm bản quyền, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn, ở nội dung khiêu dâm hoặc thời lượng quá dài. Chúng tôi có thể, bất kỳ lúc nào, không cần thông báo trước và theo quyết định riêng của mình, xóa nội dung và (hoặc) xóa tài khoản đối với các vi phạm đã gửi, tải lên và đăng nội dung trái với điều khoản và điều kiện.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, GIẤY PHÉP NỘI DUNG VÀ BẢN QUYỀN

1. Chúng tôi là chủ sở hữu duy nhất hoặc người được cấp phép hợp pháp của tất cả các quyền đối với trang web và nội dung của nó trên trang web. Tất cả nội dung được đăng trên trang web, bao gồm sở hữu trí tuệ, được bảo vệ bởi Luật bản quyền và Luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới. Tất cả các quyền và quyền sở hữu trí tuệ có trong trang web và nội dung của nó đều thuộc sở hữu của chúng tôi. Tất cả các quyền không được nêu rõ ràng trong các điều khoản và điều kiện này như sau:

a. Quyền sở hữu tất cả phần mềm;

b. Tên miền “Bumo Foods” hoặc “bumofoods.com”, các biểu tượng và biểu trưng là các nhãn hiệu đã đăng ký ở các khu vực pháp lý khác nhau và được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Nghiêm cấm việc sử dụng, sửa đổi, đặt các nhãn hiệu trên để trục lợi cá nhân và gây thiệt hại cho trang web.

2. Bạn đồng ý, đại diện và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc có giấy phép, quyền, sự đồng ý và cho phép xuất bản nội dung mà bạn gửi hoặc tải lên và bạn đồng ý cấp giấy phép có thể được chuyển nhượng, cấp phép phụ và đồng ý cho chúng tôi sử dụng hoặc khai thác tất cả các bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, quyền thương hiệu hoặc các quyền sở hữu khác trong và kèm theo nội dung bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xuất bản, phân phối, quảng bá và phát triển hơn nữa hoạt động kinh doanh của chúng tôi;

3. Bạn sẽ giữ lại tất cả các quyền sở hữu đối với nội dung của mình. Tuy nhiên, bằng cách gửi, tải lên hoặc xuất bản nội dung trên trang web, bạn tuyên bố rằng bạn đang trao cho chúng tôi quyền đối với giấy phép áp dụng quốc tế (trên toàn thế giới), không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể được cấp phép lại và chuyển giao để sử dụng, phân phối, hiển thị và lưu trữ. Nội dung trên bất kỳ phương tiện nào miễn là nó có liên quan đến trang web hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc quảng bá và phân phối lại bất kỳ phần nào hoặc tất cả nội dung (và bất kỳ tác phẩm phái sinh nào từ đó) ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào. Theo đây, bạn cũng cấp cho người dùng trang web giấy phép không độc quyền để có thể truy cập nội dung của bạn thông qua trang web và sử dụng, tái sản xuất, phân phối và hiển thị hoặc hiển thị nội dung đó nếu được phép thông qua một số chức năng của trang web và dựa trên các điều khoản và điều kiện. Giấy phép bạn cấp ở trên sẽ hết hạn trong một khoảng thời gian hợp lý về mặt thương mại sau khi bạn xóa nội dung khỏi trang web. Tuy nhiên, bạn hiểu và đồng ý rằng với thời hạn của giấy phép như đã đề cập ở trên. (i) Chúng tôi không có nghĩa vụ thu hồi hoặc đảm bảo xóa bỏ bất kỳ phần nào hoặc tất cả nội dung đã được sao chép, phân phối, hiển thị hoặc hiển thị trên bất kỳ phương tiện nào khác ngoài trang web, và (ii) Chúng tôi vẫn có thể kiểm soát và lưu trữ, nhưng không được hiển thị, phân phối hoặc lưu trữ bản sao nội dung đã xóa của bạn. Việc cấp phép ở trên cũng áp dụng cho các nhận xét mà bạn gửi trong cột người dùng và việc cấp phép cho các nhận xét mà bạn gửi trong cột người dùng sẽ áp dụng liên tục (vĩnh viễn) và không thể bị hủy bỏ hoặc chấm dứt;

4. Chúng tôi không cung cấp hỗ trợ, phê duyệt hoặc đề xuất cho bất kỳ nội dung nào do người dùng hoặc những người được cấp phép khác gửi, tải lên hoặc xuất bản thông qua trang web hoặc cung cấp ý kiến, hoặc đề xuất cho nội dung trong đó và bạn đồng ý rằng chúng tôi không có bất kỳ và tất cả trách nhiệm nào đối với nội dung. Chúng tôi nghiêm cấm và không cho phép bất kỳ hình thức vi phạm Luật pháp Việt Nam hiện hành nào bao gồm nhưng không giới hạn ở vi phạm bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác đối với bất kỳ nội dung nào có sẵn trên trang web. Chúng tôi có toàn quyền hạn chế, chặn hoặc chấm dứt dịch vụ của từng tài khoản người dùng, cấm truy cập trang web và sẽ xóa tất cả nội dung nếu có thông báo rằng tài khoản người dùng hoặc nội dung đã vi phạm các quy định nêu trên. Chúng tôi có quyền xóa nội dung mà không cần thông báo trước và thực hiện các bước pháp lý để bảo vệ người dùng hoặc những khách truy cập khác nếu chúng tôi cho rằng bên thứ ba đã vi phạm luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ như được quy định trong các điều khoản và điều kiện này;

5. Nếu bạn là chủ sở hữu của bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào (IPR) bao gồm bản quyền hoặc đại lý hoặc proxy của họ và cho rằng nội dung có trên trang web đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, bạn có thể gửi thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ: Cửa hàng Bumo Foods0936 092 093, 2299/22C Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TP.HCM bằng cách đính kèm các tài liệu sau:

a. Giấy ủy quyền cho biết bên gửi thông báo có quyền thay mặt và đại diện cho chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ có quyền bị cho là bị vi phạm (nếu được ủy quyền);

b. Xác định các kết quả của quyền sở hữu trí tuệ được cho là đã bị vi phạm;

c. Nhận dạng bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào được cho là đã vi phạm bản quyền và tất cả thông tin được chúng tôi cho là đủ để xác định tài liệu hoặc nội dung đó;

d. Thông tin được chúng tôi cho là đủ để có thể liên hệ với bạn, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email;

e. Một lá thư tuyên bố có đóng dấu đầy đủ nêu rõ rằng bạn có thiện chí tin rằng việc sử dụng tài liệu bị khiếu nại là bất hợp pháp và không được chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, người đại diện, luật sư của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc Luật và quy định của họ cho phép hoặc ủy quyền;

f. Một lá thư tuyên bố có đóng dấu đầy đủ nêu rõ rằng thông báo được gửi là chính xác, có thể được tính đến và bạn có quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ có quyền bị vi phạm.

6. Nếu bạn cho rằng nội dung của bạn đã bị xóa (hoặc có quyền truy cập đã bị vô hiệu hóa) không vi phạm hoặc bạn có quyền hoặc quyền hạn của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, đại diện chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc theo Luật pháp hiện hành, để xuất bản và sử dụng tài liệu trong nội dung, bạn được phép gửi thông báo phản đối có thông tin sau cho chúng tôi:

a. Nhận dạng nội dung đã bị xóa hoặc quyền truy cập đã bị vô hiệu hóa và vị trí nơi nội dung được hiển thị trước khi nội dung bị xóa hoặc vô hiệu hóa;

b. Một lá thư tuyên bố có đủ con dấu nêu rõ rằng bạn thực sự tin tưởng rằng việc xóa và hủy kích hoạt nội dung là do lỗi hoặc nhầm lẫn trong việc xác định nội dung;

c. Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.

7. Nếu chúng tôi nhận được thông báo phản hồi, chúng tôi hoặc các cơ quan ủy quyền của chúng tôi có thể gửi một bản sao của thông báo phản hồi cho bên đã gửi đơn khiếu nại đầu tiên bằng cách thông báo rằng bên đó có thể thay thế nội dung đã xóa hoặc kích hoạt lại quyền truy cập vào nội dung trong vòng 10 (mười) ngày làm việc. Trừ khi chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ nộp đơn kiện lên tòa án chống lại những người đóng góp hoặc người dùng nội dung, nội dung đã xóa có thể được thay thế hoặc quyền truy cập được khôi phục trong vòng 10 (mười) đến 14 (mười bốn) ngày làm việc hoặc lâu hơn sau khi nhận được thông báo phản hồi, dựa trên các chính sách của chúng tôi.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng trang web hoàn toàn là trách nhiệm của bạn. Trong phạm vi Luật pháp Việt Nam cho phép, chúng tôi và toàn thể nhân viên của chúng tôi từ chối cung cấp bất kỳ hình thức đảm bảo nào và từ chối bất kỳ trách nhiệm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến trang web và việc bạn sử dụng trang web. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ đảm bảo hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của trang web và không có nghĩa vụ và trách nhiệm đối với:

a. Thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản dưới bất kỳ hình thức nào, phát sinh từ việc bạn truy cập và sử dụng trang web;

b. Mọi truy cập hoặc sử dụng trái phép máy chủ bảo mật và (hoặc) bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân và (hoặc) thông tin tài chính được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi;

c. Bất kỳ sự gián đoạn hoặc ngừng truyền đến hoặc từ trang web của chúng tôi; bất kỳ lỗi, vi rút, phần mềm độc hại hoặc những thứ tương tự có thể được bất kỳ bên thứ ba nào truyền đến hoặc qua trang web của chúng tôi;

d. Bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót thông tin nào trong bất kỳ nội dung nào hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào xảy ra do việc sử dụng nội dung được xuất bản, tải lên, gửi qua email, truyền tải hoặc cung cấp thông qua trang web và dịch vụ;

e. Cho mọi tuyên bố, cũng như các nhận xét, đánh giá do người dùng hoặc các bên thứ ba khác viết, tải lên, xuất bản trên trang web về sự không chính xác của một sản phẩm có trên trang web. Theo đó, bạn hiểu và thừa nhận rằng chúng tôi không chỉnh sửa hoặc lọc bất kỳ tuyên bố và nhận xét, đánh giá nào do người dùng hoặc các bên thứ ba khác viết, tải lên và đăng trên trang web.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Chúng tôi và toàn thể nhân viên của chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do:

a. Lỗi nội dung trang web không chính xác hoặc thiếu sót;

b. Thương tích cá nhân hoặc thiệt hại đối với bất kỳ loại tài sản nào phát sinh từ việc bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi;

c. Mọi truy cập hoặc sử dụng trái phép máy chủ bảo mật của chúng tôi và (hoặc) bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân và (hoặc) thông tin tài chính được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi một cách bất hợp pháp;

d. Bất kỳ sự gián đoạn hoặc ngừng truyền đến hoặc từ trang web của chúng tôi;

e. Mọi lỗi, vi rút, phần mềm độc hại, hoặc những thứ tương tự có thể được bất kỳ bên thứ ba nào truyền đến hoặc thông qua các dịch vụ của chúng tôi.

Bạn xác nhận cụ thể rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung hoặc hành động nào nhằm bôi nhọ, xúc phạm, tấn công hoặc bất kỳ hành động bất hợp pháp nào của các bên thứ ba trong đó bao gồm các rủi ro tiềm năng hoặc thiệt hại phát sinh từ những vấn đề này và bạn hoàn toàn ý thức và hoàn toàn chịu trách nhiệm về điều này.

Trang web được kiểm soát bởi chúng tôi tại Việt Nam. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính phù hợp và tính khả dụng của trang web ở các quốc gia khác. Những người truy cập hoặc sử dụng trang web từ các khu vực pháp lý khác có trách nhiệm tuân thủ Luật pháp của quốc gia địa phương.

ĐỀN BÙ THIỆT HẠI

Trong phạm vi Luật pháp Việt Nam hiện hành, bạn đồng ý miễn trừ trách nhiệm cho chúng tôi và toàn thể nhân viên của chúng tôi khỏi bất kỳ hoặc tất cả các khiếu nại, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, trách nhiệm, chi phí hoặc nợ, và phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí tư vấn pháp lý) phát sinh từ:

a. Việc bạn lạm dụng trang web;

b. Bạn vi phạm bất kỳ hoặc tất cả các quy định của các điều khoản và điều kiện này;

c. Vi phạm quyền của bạn đối với các quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ gắn liền với họ, quyền tài sản hoặc quyền riêng tư;

d. Mọi khiếu nại và (hoặc) truy tố nội dung mà bạn đóng góp dẫn đến thiệt hại cho bên thứ ba;

e. Vi phạm Luật pháp và có thể ảnh hưởng đến bên thứ ba.

Nghĩa vụ bảo vệ và bồi thường như đã đề cập ở trên sẽ tiếp tục được áp dụng ngay cả khi các điều khoản và điều kiện được coi là đã kết thúc và bạn không còn sử dụng trang web nữa.

CẠNH TRANH

Bằng cách sử dụng và truy cập trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có đủ khả năng và điều kiện ràng buộc mình trong một thỏa thuận hợp pháp, bao gồm các điều khoản và điều kiện. Nếu bạn là một tổ chức hoặc một pháp nhân, bạn đã đáp ứng tất cả các yêu cầu được đặt ra bởi Luật pháp và các tài liệu của bạn để có thể ràng buộc pháp nhân của bạn với các quy định của điều khoản và điều kiện.

LUẬT ÁP DỤNG

Các điều khoản và điều kiện phải được giải thích và quy định dựa trên các quy định Luật pháp hiện hành của nước Việt Nam.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bạn đồng ý rằng mọi khiếu nại, yêu cầu và tranh chấp giữa bạn và chúng tôi phát sinh toàn bộ hoặc một phần liên quan đến dịch vụ trước tiên sẽ được giải quyết bằng hòa giải để đạt được sự đồng thuận giữa hai bên nếu có thể. Nếu vấn đề không thể được giải quyết hoặc không đạt được sự đồng thuận, trong vòng 30 (ba mươi) ngày sau đó kể từ thời điểm xảy ra tranh chấp, các bên đồng ý mọi tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết sau cùng bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này.

TÍNH ĐỘC LẬP

Các điều khoản và điều kiện chung về sử dụng và truy cập, các điều khoản và điều kiện sử dụng và truy cập của Bumo Foods và các điều khoản khác, cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về trang web.

Nếu có một phần quy định của điều khoản và điều kiện bị tòa án có thẩm quyền coi là không hợp lệ, thì sự vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các quy định khác của Điều khoản & Điều kiện, mà các quy định khác sẽ vẫn có hiệu lực.

B. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG VÀ TRUY CẬP CỦA BUMO FOODS

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG WEB

Khi truy cập, sử dụng và truy cập trang web, bao gồm mọi tính năng, ứng dụng liên quan đến trang web và các dịch vụ của trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều kiện sau:

a. Truy cập trang web chỉ được phép cho mục đích mua sắm và sở thích và thông tin liên quan đến các dịch vụ của trang web;

b. Bạn không được phép sản xuất, phân phối, trưng bày, bán, cho thuê, truyền tải, tạo các tác phẩm phái sinh từ, dịch, sửa đổi, thiết kế đối chiếu, tháo rời, phân hủy hoặc khai thác trang web;

c. Bạn không được phép đăng các nội dung:

 • Vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác;
 • Đe dọa, phân biệt chủng tộc, tục tĩu, khiếm nhã, khiêu dâm hoặc các hành vi khác có thể gây ra vi phạm Luật pháp và quy định ở Việt Nam hoặc các khu vực tài phán khác;
 • Chứa lỗi, vi rút, phần mềm độc hại hoặc mã độc hại và tài liệu nguy hiểm khác;
 • Các quy định khác trái với điều khoản và điều kiện và (hoặc) bị cấm bởi các quy định Luật pháp Việt Nam hiện hành.

d. Chúng tôi có quyền xóa nội dung mà bạn cung cấp hoặc đóng tài khoản của bạn tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu có gian lận trong giao dịch và (hoặc) vi phạm các điều khoản và điều kiện do chúng tôi đặt ra;

e. Chúng tôi không cần thông báo trước cho bạn, có quyền thực hiện các hành động cần thiết đối với bất kỳ hành động nghi ngờ nào vi phạm điều khoản và điều kiện và (hoặc) Luật pháp Việt Nam hiện hành, có thể dưới hình thức đình chỉ tài khoản và (hoặc) xóa tài khoản người dùng theo các quy định của Luật pháp Việt Nam hiện hành;

f. Chúng tôi có quyền phong tỏa số dư của bạn nếu phát hiện hoặc nghi ngờ có gian lận trong giao dịch và (hoặc) vi phạm Điều khoản & Điều kiện;

g. Bạn bị cấm tạo và (hoặc) sử dụng các thiết bị, phần mềm, tính năng và (hoặc) các công cụ khác nhằm mục đích thao túng hệ thống của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Thao tác với dữ liệu hàng hóa;
 • Hoạt động duyệt, thu thập dữ liệu;
 • Các hoạt động tự động hóa trong giao dịch, khuyến mãi và những thứ tương tự khác;
 • Thêm sản phẩm vào cửa hàng;
 • Các hoạt động khác có thể được đánh giá một cách hợp lý là hành vi thao túng hệ thống.

NỘI DUNG

1. Khi sử dụng bất kỳ tính năng và (hoặc) dịch vụ nào có trên trang web, bạn bị cấm tải lên hoặc sử dụng từ ngữ, nhận xét, hình ảnh hoặc bất kỳ nội dung nào có chứa các yếu tố phân biệt đối xử, hạ thấp danh dự, thô tục, đe dọa và những điều khác có thể được coi là không phù hợp với các giá trị và chuẩn mực xã hội và trái với các điều khoản và điều kiện cũng như Luật pháp Việt Nam hiện hành. Chúng tôi có quyền thực hiện các hành động cần thiết nếu vi phạm các quy định này, bao gồm xóa nội dung, khóa tài khoản và các hành động khác mà chúng tôi cho là cần thiết;

2. Nếu trong một số điều kiện nhất định, có lỗi ghi thông tin về giá hoặc về sản phẩm, chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng kể cả trong các điều kiện khách hàng đã thực hiện thanh toán. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ hoàn trả khoản thanh toán mà khách hàng đã thực hiện dựa trên các điều kiện được quy định trong các điều khoản và điều kiện này;

3. Đối với giao dịch mua hàng trực tuyến thông qua giỏ hàng với phương thức thanh toán trực tuyến, các đơn đặt hàng và giao hàng sẽ được xử lý sau khi nhận được thanh toán từ tài khoản khách hàng. Thời gian vận chuyển được điều chỉnh theo khu vực nhận hàng;

4. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để đảm bảo rằng thông tin trong danh mục mua sắm trên trang web rõ ràng và chính xác nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin, bao gồm thông số kỹ thuật của sản phẩm, sẽ luôn chính xác;

5. Hàng hóa đã mua không thể trao đổi với các mặt hàng cùng loại hoặc hàng hóa khác, chỉ chấp nhận hoàn tiền cho những trường hợp đáp ứng các điều kiện quy định tại chính sách trả hàng được quy định trong các điều khoản và điều kiện này;

6. Hóa đơn điện tử sẽ được gửi đến khách hàng thông qua email sau khi hàng hóa được giao thành công đến khách hàng;

7. Chi phí vận chuyển có thể được thực hiện miễn phí nếu tổng giá trị đơn hàng mua sắm đạt đến mức giá tối thiểu được chúng tôi quy định trong từng thời điểm;

8. Chúng tôi có quyền hủy giao dịch thẻ tín dụng nếu có giao dịch mua hàng hóa sử dụng thẻ tín dụng mà theo chúng tôi là vi phạm các quy định Luật pháp Việt Nam hiện hành;

9. Khách hàng được quyền đồng kiểm với đơn vị vận chuyển. Nếu hàng hóa phát hiện bị hư hỏng hoặc sai so với đơn hàng đã đặt mua, khách hàng có quyền từ chối nhận hàng. Sau khi khách hàng chấp nhận việc nhận bàn giao hàng hóa từ đơn vị vận chuyển của chúng tôi, khách hàng phải tuân thủ theo quy trình trả hàng và chính sách của chúng tôi bằng cách thông báo cho dịch vụ chăm sóc khách hàng qua email cskh@bumofoods.com nếu có nhu cầu trả hàng;

10. Sau khi nhận được khiếu nại của khách hàng về giao dịch mua với đầy đủ thông tin, chúng tôi sẽ giải quyết nội bộ và liên hệ với khách hàng về việc giải quyết trả hàng và hoàn tiền;

11. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất nào đối với khách hàng phát sinh từ thông tin vận chuyển và (hoặc) thông tin thanh toán do khách hàng nhập hoặc chuyển tiền sai bởi khách hàng liên quan đến thanh toán cho hàng hóa đã mua.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Bumo Foods luôn cố gắng cung cấp các mô tả sản phẩm đầy đủ nhất có thể. Nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối rằng tất cả các mô tả hoặc nội dung trên trang web này là chính xác, đầy đủ, cập nhật hoặc không có lỗi. Nếu sản phẩm được cung cấp trên trang web không khớp với mô tả sản phẩm, thì khách hàng có thể trả lại sản phẩm trong điều kiện sản phẩm còn nguyên niêm phong và chưa được sử dụng hoặc chưa mở hộp sản phẩm.

SẢN PHẨM CÓ SẴN

Để duy trì khả năng cạnh tranh, chúng tôi khó có thể luôn có sẵn tồn kho cho tất cả các sản phẩm trên trang web. Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng, đơn hàng đã được xác nhận tuy nhiên thực tế lượng tồn kho chúng tôi không đủ để thực hiện đơn hàng, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho khách hàng sự cố cũng như các giải pháp thay thế khác, nếu có.

GIÁ CẢ

1. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng thông tin sai lệch về giá cả và thông tin khác do việc không làm mới các trang trên trang web do trình duyệt hoặc nhà cung cấp mạng được khách hàng sử dụng là trách nhiệm của khách hàng;

2. Khách hàng đặt hàng thông qua trang web, khách hàng đồng ý thanh toán tổng chi phí phải trả như đã nêu trên trang thanh toán, có thể bao gồm giá của mặt hàng, chi phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác, nếu có;

3. Các chi phí phát sinh khác sẽ được liệt kê đầy đủ trong trang thanh toán. Khách hàng đồng ý thực hiện thanh toán qua phương thức thanh toán khách hàng đã chọn. Khách hàng chọn một phương thức thanh toán có liên quan đến một tổ chức tài chính khác, khách hàng cho phép chúng tôi chuyển thông tin và dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát đến tổ chức tài chính liên quan để tiến hành xử lý thanh toán và (hoặc) những yêu cầu khác liên quan đến giao dịch trên trang web của chúng tôi;

4. Trang web hiện chỉ hỗ trợ giao dịch mua hàng bằng Việt Nam đồng.

Shopping Cart
Scroll to Top